Driehoekerf weer beskikbaar vir ontwikkeling


Aangebied soos gesien uit Die Hoorn koerant – goVeza het nie hierdie artikel geskryf nie.


Die driehoekerf waar die Mosselbaaipad en die Calitzdorppad bymekaarkom. Foto: Liesel le Roux

DIE Groter Oudtshoorn-raad het vanoggend by ‘n spesiale raadsvergadering besluit om die driehoekerf waar die Mosselbaaipad en Calitzdorppad buite Oudtshoorn bymekaarkom, beskikbaar te stel vir verkoop met die oog op die ontwikkeling van ‘n winkelsentrum én ‘n woonontwikkeling daarop. Die grootte van die winkelsentrum moet volgens raadsdokumente ten minste 20 000 vierkante meter groot wees.

Vanoggend se besluit herroep alle vorige raadsbesluite wat al oor die stuk grond geneem is.

Die stuk grond (erf R328) is sowat 15 ha groot en die waarde daarvan volgens ‘n onafhanklike waardasie R3,8 miljoen.

‘n Openbare deelnameproses sal die ontwikkeling moet vooraf gaan. (Berig: Liesel le Roux)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *